AVG < BEP

Started by anhbaopro196 2017-09-11 at 01:52
14 replies to this topic
anhbaopro196
Yearly Gold
Posts: 27
Dear Admin,

My Rented Referrals click very little --> AVG < BEP. I have reycle inactive referrals but Rented Referrals still click very little --> AVG < BEP. Why ? I feel tired with it. Please help me.!
Now I have 1273 Rented Referrals

https://i.imgur.com/QJtcRGX.png
« Last Edit: 2017-09-11 at 01:52 by anhbaopro196 »
https://strongbux.net/banners/banner_01.gif
ncxn
Yearly Gold
Posts: 436
Quote: anhbaopro196
Dear Admin,

My Rented Referrals click very little --> AVG < BEP. I have reycle inactive referrals but Rented Referrals still click very little --> AVG < BEP. Why ? I feel tired with it. Please help me.!
Now I have 1273 Rented Referrals

https://i.imgur.com/QJtcRGX.png


Bỏ tình yêu hết đi, dạo này thằng ku e điều chỉnh nên nó thê thảm lắm, chơi không có ăn đâu, kaka

You should limit RR -> AVG -> 5.5 -> 5.0 -> 4.5 ( this is my AVG, so bad!)
« Last Edit: 2017-09-11 at 04:59 by ncxn »
http://static.easyhits4u.com/img/banners/468x60_5.gif
HeikoB
Monthly Silver
Posts: 72
Looks to me that you have inactive RR and should do some recycle of the RR
tungnguyen
Monthly Gold
Posts: 5
Quote: ncxn
Quote: anhbaopro196
Dear Admin,

My Rented Referrals click very little --> AVG < BEP. I have reycle inactive referrals but Rented Referrals still click very little --> AVG < BEP. Why ? I feel tired with it. Please help me.!
Now I have 1273 Rented Referrals

https://i.imgur.com/QJtcRGX.png


Bỏ tình yêu hết đi, dạo này thằng ku e điều chỉnh nên nó thê thảm lắm, chơi không có ăn đâu, kaka

You should limit RR -> AVG -> 5.5 -> 5.0 -> 4.5 ( this is my AVG, so bad!)

Chán lỗ xặc máu.
vudungcom
Yearly Gold
Posts: 22
Received: $498.6700
Balance: $3.6546
Referrals: 761
low avg, please fix
phattoan
Yearly Gold
Posts: 5
Chơi 750 ref lãi tầm 25 đô mỗi tháng, càng nhiều ref lãi càng ít, 750 ref là tối ưu
ncxn
Yearly Gold
Posts: 436
Quote: phattoan
Chơi 750 ref lãi tầm 25 đô mỗi tháng, càng nhiều ref lãi càng ít, 750 ref là tối ưu


ưu méo giề, avg toàn ở 4.1.
Tớ thấy mấy người mới vào thì còn đỡ một chút, mấy acc lâu năm avg rất thảm.
« Last Edit: 2017-09-14 at 09:51 by ncxn »
http://static.easyhits4u.com/img/banners/468x60_5.gif
anhbaopro196
Yearly Gold
Posts: 27
Bad AVG
https://strongbux.net/banners/banner_01.gif
amarketing
Yearly Gold
Posts: 40
Received: $1450.2600
Balance: $19.3100
Referrals: 1752
Very, very BAD AVG PLEASE ADMIN FIXIT
Sweet_Candy
Yearly Gold
Posts: 2
Calm down