بچه های ایرانی سلام

Started by ahmad2314 2021-04-06 at 17:02
2 replies to this topic
ahmad2314
Monthly Silver
Posts: 80
Received: $0.0000
Balance: $2.3799
Referrals: 76
سلام به همه عضوهای ایرانی در اینجا
سایت خیلی خوبیه و همانطور که می بینید من خیلی رفرال دارم
https://www.gptplanet.com/banners/banner1.png
\r\n
https://www.yougetprofit.com/banner/468-4.gif
ramin1988
Monthly Gold
Posts: 1
سلام ای ول دستت درد نکنه
اونوقت من با این همه رفرال چیکار کنم
ahmad2314
Monthly Silver
Posts: 80
Received: $0.0000
Balance: $2.3799
Referrals: 76
سلام به دوست و هموطن عزیزم آقای رامین
1 وآنرامثل من تنظیم کن forum setting شما اول برو توی
2 فکر میکنم که شما رفرال کرایه ای خیلی زیاد داری
3 رفرال کرایه ای هیچ ارزشی ندارد چون هر چه خرج کنی بعد از یک ماه همان پول خودت را بدست میآوری
4 باید هر طور که میتوانی رفرال دایرکت کسب کنی وگرنه جز اینکه سرمایه و وقت خودت را هدر مید هی
5 من هرچه شرط مثبت بود به شما ودیگر ایرانی ها میگویم
6 هر روز وضعیت مرا چک کن وببین من چه میکنم
ارادتمند شما سید احمد موسویان ساکن تهران -ایران


https://www.gptplanet.com/banners/banner1.png
\r\n
https://www.yougetprofit.com/banner/468-4.gif